“Solcant amb estil”

Publicat, publicado, published el 08/04/2021

Hola a totes i tots,

Avui us parlaré de la nova secció, Solcant amb estil, que publicaré a partir del dia 03/05/2021, ja falten pocs dies.

Aquesta nou apartat de productes va destinat a altre tipus de nòmades del segle XXI, els que no roden sinó solquen, el concepte és el mateix, però en un mitjà diferent, l’aigua, per mi un medi més complexa, només apte per els valents.

Mediterrània com soc, nascuda a Barcelona, sempre he viscut molt el mar i tot el que l’envolta:

  • El pare depredador nat sempre collia tot el que les roques li podien proporcionar, musclos, petxines, cranc, etc.
  • Els germans pescadors amb fusell i canya, pops, dàtils, etc.
  • L’avi un gran amant del mar va fer la seva primera barca amb llençols, us ho imagineu? Va inculcar l’amor per la navegació als seus nets, els meus germans, i vàrem gaudir  plegats a la infantesa de petites embarcacions.

Hola a todas y todos,

Hoy os hablaré de la nueva sección, Surcando con estilo, que publicaré a partir del día 03/05/2021, ya faltan pocos días.

Este nuevo apartado de productos va destinado a otro tipo de nómadas del siglo XXI, los que no ruedan sino surcan, el concepto es el mismo, pero en un medio diferente, el agua, para mí un medio más complejo, sólo apto para los valientes.

Mediterránea como soy, nacida en Barcelona, ​​siempre he vivido mucho el mar y todo lo que la rodea:

 – El padre depredador nato siempre cosechaba todo lo que las rocas le podían proporcionar, mejillones, conchas, cangrejo, etc.

– Los hermanos pescadores con fusil y caña, pulpos, dátiles, etc.

– El abuelo un gran amante del mar hizo su primera barca con sábanas, ¿os lo imagináis? Inculcó el amor por la navegación a sus nietos, mis hermanos, y disfrutamos juntos en la niñez de pequeñas embarcaciones.

Hello everyone,

Today I will tell you about the new section, Sailing with style, which I will publish as of 05/03/2021, there are only a few days left.

This new section of products is intended for other types of nomads of the 21st century, those who do not roll but sail, the concept is the same, but in a different medium, water, for me a more complex medium, only suitable for the brave.

Mediterranean as I am, born in Barcelona, ​​I have always lived a lot the sea and everything that surrounds it:

– The predatory father always harvested everything that the rocks could provide him, mussels, shells, crab, etc.

The fishermen brothers with rifle and rod, octopus, dates, etc.

Grandpa, a great lover of the sea, made his first boat with sheets, can you imagine it? He instilled a love of sailing in his grandchildren, my brothers, and we enjoyed small boats together as children.

Amb aquesta petita llanxa solcàvem les cales de Tarragona, saltant les onades alegrement, jo els hi deia als germans que correguessin més que no votàvem prou, al final de les vacances l’esquena no parava de reclamar la seva existència d’una manera molt punyent.

Con esta pequeña lancha surcábamos las calas de Tarragona, saltando las olas alegremente, yo les decía a los hermanos que corrieran más que no votábamos suficiente, al final de las vacaciones la espalda no paraba de reclamar su existencia de una manera muy punzante.

With this small boat we crossed the coves of Tarragona, jumping the waves happily, I told the brothers to run more that we did not vote enough, at the end of the holidays the back did not stop claiming its existence in a very sharp way.

Aquí em veieu fent un posat davant d’una embarcació que no era la nostre, però feia efecte.

Tot hi que he viscut el mon marí amb intensitat no he heretat l’afició, en conec les obligacions del sector, manteniments per desgast salí, costos elevats d’amarratge i components, qualsevol cosa que necessitis per una embarcació duplica el preu per considerar-se una afició de luxe, això fa que si que m’agradi, però no prou per compensar la dedicació que necessita, jo em quedo a terra que estic més segura.

Segueixo gaudint puntualment amb la família,

Aquí me veis haciendo un posado delante de una embarcación que no era nuestra, pero hacía efecto.

Todo y haber vivido el mundo marino con intensidad no he heredado la afición, conozco las obligaciones del sector, mantenimientos por desgaste salino, costes elevados de amarre y componentes, cualquier cosa que necesites para una embarcación duplica el precio por considerarse una afición de lujo, esto hace que, si que me guste, pero no lo suficiente para compensar la dedicación que necesita, yo me quedo en el suelo que estoy más segura.

Sigo disfrutando puntualmente con la familia,

Here you see me posing in front of a boat that was not ours, but it had an effect.

Everything and having lived the marine world with intensity I have not inherited the hobby, I know the obligations of the sector, maintenance due to saline wear, high costs of mooring and components, anything you need for a boat is double the price because it is considered a luxury hobby, this means that, if I like it, but not enough to compensate for the dedication it needs, I stay on the ground that I’m more confident.

I continue to enjoy punctually with the family,

,,…………………

Tot i que ara no amb la alegria de la joventut, ara tinc vertigen i quant hi solco amb els germans vaig dopada de Biodramina, uf quin pal.

A partir del 03/05/2021 tindreu disponible els articles de Solcant amb estil, ja sabeu, amb el meu estil personal, desitjo que l’espera no se us faci llarga i si un xic intrigant.

Aunque ahora no con la alegría de la juventud, tengo vértigo y cuándo surco con los hermanos voy dopada de Biodramina, uf qué palo.

A partir del 03/05/2021 tendréis disponible los artículos de “Solcant amb estil”, ya sabéis, con mi estilo personal, deseo que la espera no se os haga larga y si algo intrigante.

Although now not with the joy of youth, I have dizziness and when I furrow with the brothers I am doped with Biodramina, uf what a stick.

As of 05/03/2021 you will have available the “Solcant amb estil” articles, you know, with my personal style, I hope the wait is not long and if something intriguing.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: