que em mou

Què em mou,
La meva passió per diverses coses m’han fet arribar fins aquest projecte:
· El meu gust per viatjar, conèixer noves cultures i maneres de viure
· Gaudir de la natura, trepitjar terra i no sempre asfalt
· El món del càmping i tot el que suposa viatjar per lliure
· La meva creativitat, desig de fer coses diferents
· El repte d’una nova tasca, sempre estimulant
Tot plegat fan d’aquesta empresa un desafiament engrescador
Que me mueve,
Mi pasión por varias cosas me ha hecho llegar hasta este proyecto:
• Mi gusto por viajar, conocer nuevas culturas y modos de vida
• Disfrutar de la naturaleza, pisar tierra y no siempre asfalto
• El mundo del camping y todo lo que supone viajar por libre
• Mi creatividad, deseo de hacer cosas diferentes
• El reto de una nueva tarea, siempre estimulante
Todo ello hace de esta empresa un desafío estimulante
What moves me,
My passion for several things has led me to this project:
• My taste for traveling, learning about new cultures and ways of life
• Enjoy nature, step on earth and not always asphalt
• The world of camping and all that it means to travel for free
• My creativity, desire to do different things
• The challenge of a new task, always stimulating
All in all, they make this a daunting challenge

A %d blogueros les gusta esto: