Origen, orígen, origin

23-02-2021

Bon dia a totes i tots,

Ja fa uns quants dies que no escric, noves col·leccions, formació continuada i manteniment de la web m’han tingut ben ocupada, ara tinc un moment i aquí estic.

No esteu ja cansats de tant confinament i restriccions de circulació?, tot i ser una persona molt casolana ja començo a sentir el pes de l’aïllament, de no poder fer una abraçada als meus germans, programar una trobada amb les amigues, pensar en la propera escapada, uf, tot plegat genera molta nostàlgia.

Tot recordant, recordant, recordat, ha vingut als meus pensaments un viatge que vaig fer amb el meu llavors espòs, primer fill i uns amics a Holanda.

Vam llogar una autocaravana i tots plegats ens vam endinsar cap els Països Baixos.

Buenos días a todas y todos,

Ya hace varios días que no escribo, nuevas colecciones, formación continuada y mantenimiento de la web me han tenido muy ocupada, ahora tengo un momento y aquí estoy.

¿No estáis ya cansados ​​de tanto confinamiento y restricciones de circulación?, a pesar de ser una persona muy casera ya comienzo a sentir el peso del aislamiento, de no poder dar un abrazo a mis hermanos, programar un encuentro con las amigas, pensar en la próxima escapada, uf, todo ello genera mucha nostalgia.

Recordando, recordando, recordado, ha venido a mis pensamientos un viaje que hice con mi entonces esposo, primer hijo y unos amigos a Holanda.

Alquilamos una autocaravana y todos nos adentramos hacia los Países Bajos.

Good morning to everyone,

I haven’t written for several days now, new collections, ongoing training and maintenance of the website have kept me very busy, now I have a moment and here I am.

You are not tired of so much confinement and circulation restrictionse?, despite being a very homely person, I am beginning to feel the weight of isolation, of not being able to give my brothers a hug, schedule a meeting with friends, think about the next getaway, uf, all this generates a lot of nostalgia.

Remembering, remembering, remembered, a trip I made with my then husband, first son and some friends to Holland has come to my thoughts.

We rented a motorhome and we all headed towards the Netherlands.

Varen ser uns dies molt intensos on vaig descobrir el meu enamorament per les autocaravanes, passió que no ha minvat fins a dia d’avui, com ja us haureu adonat.

Tot i ser un espai reduït no ens mancava res, la meva parella, en nen i jo dormíem al caputxí, mentre els nostres amics i el seu fill preadolescent ho feien a baix. Cuina + bany arrodonien el trajecte.

Fueron unos días muy intensos donde descubrí mi enamoramiento por las autocaravanas, pasión que no ha disminuido hasta el día de hoy, como ya os habréis dado cuenta.

A pesar de ser un espacio reducido no nos faltaba nada, mi pareja, en niño y yo dormíamos en el capuchino, mientras nuestros amigos y su hijo preadolescente lo hacían abajo. Cocina + baño redondearon el trayecto.

It was a very intense few days where I discovered my infatuation with motorhomes, a passion that has not diminished to this day, as you may have already noticed.

Despite being a small space, we did not lack anything, my partner, as a child and I slept in the cappuccino, while our friends and their pre-adolescent son did it downstairs. Kitchen + bathroom rounded out the journey.

Ens repartíem la conducció, tot  i que pel que jo recordo, fa tan temps ja, jo només vaig manejar el vehicle en autopista, a les hores em recolzava en els acompanyants, ara ja he conduït amb una caravana al darrera i no em fa tanta por.

Nos repartimos la conducción, aunque por lo que yo recuerdo, hace tanto tiempo ya, yo sólo manejé el vehículo en autopista, por entonces me apoyaba en los acompañantes, ahora ya he conducido con una caravana detrás y no me da tanto miedo.

We shared the driving, although from what I remember, a long time ago, I only drove the vehicle on the highway, at that time I relied on the passengers, now I have already driven with a caravan behind and I am not so scared.

Va ser una experiència molt estimulant, restant els problemes de convivència entre dues famílies en un entorn tan petit, els records son molt macos.

Fue una experiencia muy estimulante, restando los problemas de convivencia entre dos familias en un entorno tan pequeño, los recuerdos son muy bonitos.

It was a very stimulating experience, minus the problems of coexistence between two families in such a small environment, the memories are very beautiful.

Tot i que ara potser em decantaré per una caravana, no m’agrada en excés conduir, prefereixo fer un camí llarg, estacionar l’habitatge en un bon càmping i fer petites sortides amb el cotxe a conèixer l’entorn. La idea d’estar tot el temps a la carretera no em sedueix, però he de dir que és molt bona opció.

Aquí teniu uns quants records de la meva vivència, no gaires, divorci i mudances han fet que no en trobi més.

Aunque ahora seguramente me decantaré por una caravana pues no me gusta en exceso conducir, prefiero hacer un camino largo, estacionar la vivienda en un buen camping y hacer pequeñas salidas con el coche a conocer el entorno. La idea de estar todo el tiempo en la carretera no me seduce, pero tengo que decir que es muy buena opción.

Aquí tenéis algunos recuerdos de mi vivencia, no muchos, divorcio y mudanzas han hecho que no encuentre más.

Although now I will surely opt for a caravan because I do not like driving excessively, I prefer to travel a long way, park the house in a good campsite and make small outings with the car to know the surroundings. The idea of ​​being on the road all the time does not appeal to me, but I have to say that it is a very good option.

Here you have some memories of my experience, not many, divorce and removals have made me not find more.

Tens algun record de viatge que t’agradaria compartir?, no ho dubtis i respon aquí mateix, explica’m la teva història.

¿Tienes algún recuerdo de viaje que te gustaría compartir?, no lo dudes y responde aquí mismo, cuéntame tu historia.

Do you have any travel memories that you would like to share? Do not hesitate and answer right here, tell me your story.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: