Confinament, Confinamiento, Confinement

Tu que has fet durant el confinament?

¿Tú que has hecho durante el confinamiento?

What have you done during the confinement?

17/09/2020

Bon dia a tots i totes,

Avui començaré la edició d’aquest espai on espero us atreviu a donar-me el vostre parer de tot el que comenti, no dubtis en respondre si estàs llegint aquestes paraules escrites des de la més absoluta modèstia, sense voler ser mestre de res, ni experta de cap matèria, seran les meves opinions que pots rebatre, sempre amb educació.

Començaré explicant-vos com he arribat a la creació de Rodant amb Estil, el motiu, o desencadenant, ha estat el tant anomenat confinament.

Si has vist la meva trajectòria en imatges, https://www.youtube.com/watch?v=h92rbMheGbM, sabràs que soc una dona molt creativa i que ja he desenvolupat diversos projectes empresarials que no han tingut la fortuna desitjada, per la qual cosa al trobar la feina a la Llibreria i Papereria Carbó de Granollers, ja havia decidit no tornar-ho a provar mai més, però vet aquí que el destí ens havia preparat una pandèmia global i la consegüent reclusió a les llars.

Tots hem fet de tot durant els dies d’oci forçat, jo vaig cosit unes cortines, fet formatge, dibuixat roses per el dia de Sant Jordi, gimnàs a la terrassa, llegit llibres, fet vídeos com el de la trajectòria i més.

Tot plegat em va fer pensar molt, nostàlgia per el viscut i les persones perdudes, ganes de crear, desig de viatjar, i amor per el món del càmping, rumiar, escriure i vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest conte ja s’ha creat.

No se si aquest cop tindré més sort, si durarà molt el meu projecte, però el que si és cert és que l’he fet amb molta passió per tot el que l’envolta.

Diguem que et sembla el meu projecte?

Tu que has fet durant el confinament?

Petons,

Buenos días a todos y todas,

Hoy empezaré la edición de este espacio donde espero os atreváis a darme vuestro parecer de todo lo que comente, no dudes en responder si estás leyendo estas palabras escritas desde la más absoluta modestia, sin querer ser maestra de nada, ni experta de ninguna materia, serán mis opiniones que puedes rebatir, siempre con educación.

Empezaré explicándoos como he llegado a la creación de Rodando con Estilo, el motivo, o desencadenante, ha sido el tan hablado confinamiento.

Si has visto mi trayectoria en imágenes, https://www.youtube.com/watch?v=h92rbMheGbM, sabrás que soy una mujer muy creativa y que ya he desarrollado varios proyectos empresariales que no han tenido la fortuna deseada, por lo que al encontrar el trabajo en la Llibreria i Papeleria Carbó de Granollers, ya había decidido no volver a probar nunca más, pero he aquí que el destino nos había preparado una pandemia global y la consiguiente reclusión en los hogares.

Todos hemos hecho de todo durante los días de ocio forzado, yo cosido unas cortinas, hecho queso, dibujado rosas para el día de San Jordi, gimnasio en la terraza, leído libros, hecho videos como el de la trayectoria, etc.

Todo ello me hizo pensar mucho, nostalgia por lo vivido y las personas perdidas, ganas de crear, deseo de viajar, y amor por el mundo del camping, pensar, escribir y colorín colorado este cuento se ha creado.

No sé si esta vez tendré más suerte, si durará mucho mi proyecto, pero lo que si es cierto es que lo he hecho con mucha pasión por todo lo que le rodea.

¿Dime que te parece mi proyecto?

¿Tú que has hecho durante el confinamiento?

Besos,

Good morning everyone

Today I will start the creation of this space where I hope you venture yourself to give me your opinion of everything I comment, do not hesitate to answer if you are reading these words written from the most absolute modesty, without wanting to be a teacher of anything, or an expert in any subject, they will be my opinions that you can refute, always with education.

I will start by explaining how I came to the creation of Rolling with Style, the reason, or inspiration, which has been the much talked about confinement.

If you have seen my career in images, https://www.youtube.com/watch?v=h92rbMheGbM , you will know that I am a very creative woman and that I have already developed several business projects that have not had the desired fortune so, when I found a job at the Llibreria i Papeleria Carbó in Granollers, I had already decided never to try again, but fate prepared for us a global pandemic and the consequent confinement in our homes.

We have all done everything during the days of forced leisure; I sewed curtains, made cheese, draw roses for Saint George’s Day, exercised on the terrace, read books, made videos such as the trajectory, etc.

All this made me think a lot; longing for what was lived and lost by people, the desire to create, to travel, and love for the world of camping, thinking, writing… which gave me the inspiration to create this new chapter in my life.

I do not know if this time I will have more luck, if my project will last long. But what is true is that I have done it with a lot of passion for everything that surrounds it.

Tell me what do you think of my project?

What have you done during the confinement?

Kisses,

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: