Causes, causas, causes

Bon dia a totes i tots,

Si no ho saps et recordaré perquè hi ha a la botiga la secció de productes anomenada CAUSES, cada mes hi ha un sens fi de dies reivindicatius, Internacional, Europeus, …. jo en trio 1 de cada mes per fer la meva particular aportació, amb un disseny que estampo en samarretes i bosses de cotó orgànic. Aquests dissenys només estan a la venda durant el mes en curs.

Buenos días a todas y todos,

Si no lo sabes te recordaré porque hay en la tienda la sección de productos llamada CAUSAS, cada mes hay un sinfín de días reivindicativos, Internacional, europeos, …. yo en escojo 1 de cada mes para hacer mi particular aportación, con un diseño que estampo en camisetas y bolsas de algodón orgánico. Estos diseños sólo están a la venta durante el mes en curso.

Good morning everyone,

If you do not know, I will remind you because there is in the store the section of products called CAUSES, each month there are endless days of protest, International, European, … I choose 1 of each month to make my particular contribution, with a design that I print on organic cotton t-shirts and bags. These designs are only for sale during the current month.

causa agost, causa agosto, cause august

Dit això, la causa triada per aquest mes de Setembre es:

  • 07 de Setembre de 2021, Dia Internacional de l’Aire Net, per un Cel Blau

Dicho esto, la causa elegida para este mes de septiembre es:

  • 07 de septiembre de 2021, Día Internacional del Aire Limpio, por un Cielo Azul

That said, the cause chosen for this month of September is:

  • September 07, 2021, International Clean Air Day, for a Blue Sky
CAT
ESP
ENG

Crec que és molt important reivindicar que necessitem un cel blau i net.

El  principal objectiu d’aquest dia és la investigació, desenvolupament, millora i posada en marxa de noves pràctiques que permetin millorar la qualitat de l’aire i que, a la llarga, això contribueixi amb el benestar de la població mundial, així com erradicar els alts índexs de contaminació atmosfèrica.

Creo que es muy importante reivindicar que necesitamos un cielo azul y limpio.

El principal objetivo de este día es la investigación, desarrollo, mejora y puesta en marcha de nuevas prácticas que permitan mejorar la calidad del aire y que, a la larga, esto contribuya con el bienestar de la población mundial, así como erradicar los altos índices de contaminación atmosférica.

I think it is very important to claim that we need a clean blue sky.

The main objective of this day is the research, development, improvement and implementation of new practices that improve air quality and that, in the long run, this contributes to the well-being of the world population, as well as eradicating the high rates of air pollution.

imatge, imagen, image Niklas Liniger

L’aire és essencial per a la vida de tot el que habita a la Terra. Sense ell, no seria possible cap forma de vida ja que és la principal font d’oxigen en els vegetals, animals i tots els éssers humans.

D’aquí, la importància de que l’aire que respirem estigui lliure de contaminants, que en general es produeixen pels agents químics que es fan servir diàriament a la indústria, el sector agrícola amb pesticides, combustibles fòssils dels nostres vehicles i les moltes deixalles que produïm els homes i dones.

El aire es esencial para la vida de todo lo que habita en la Tierra. Sin él, no sería posible ninguna forma de vida ya que es la principal fuente de oxígeno en los vegetales, animales y todos los seres humanos.

De ahí, la importancia de que el aire que respiramos esté libre de contaminantes, que en general se producen por los agentes químicos que se utilizan a diario en la industria, el sector agrícola con pesticidas, combustibles fósiles de nuestros vehículos y los muchos desechos que producimos los hombres y mujeres.

Air is essential for the life of everything that lives on Earth. Without it, no form of life would be possible since it is the main source of oxygen in plants, animals and all human beings.

Hence, the importance of the air we breathe is free of pollutants, which are generally produced by chemical agents that are used daily in industry, the agricultural sector with pesticides, fossil fuels from our vehicles and the many wastes that we produce men and women.

imatge, imagen, image Aisvri

La contaminació de l’aire provoca estralls en la salut i la qualitat de vida de les persones, la qual cosa cada any provoca greus malalties i la pèrdues de vides de milions d’éssers a nivell mundial.

Nosaltres que gaudim de la vida en espais naturals, no podem defugir aquest tema que ens afecta directament, com part dels afectats per la qüestió, part dels causants del problema i part de la solució del trencaclosques.

La contaminación del aire provoca estragos en la salud y la calidad de vida de las personas, lo que cada año provoca graves enfermedades y la pérdida de vidas de millones de seres a nivel mundial.

Nosotros que disfrutamos de la vida en espacios naturales, no podemos eludir este tema que nos afecta directamente, como parte de los afectados por la cuestión, parte de los causantes del problema y parte de la solución del rompecabezas.

Air pollution wreaks havoc on people’s health and quality of life, causing serious illnesses and the loss of lives of millions of people worldwide each year.

We who enjoy life in natural spaces cannot avoid this issue that affects us directly, as part of those affected by the issue, part of the cause of the problem and part of the solution to the puzzle.

Petons, besos, kisses

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: