Caravanes petites, Caravanas pequeñas, Small caravans

23/10/2020

Bon dia a totes i tots,

Avui us vull parlar de les caravanes petites, les que s’anomenen menors de 750kg., i en aquest ram les més xicotetes.

Pensareu que estic obsessionada per les coses petites, una mica és cert, a la meva vida he reduït molts objectes i crec que menys és més. També les meves circumstàncies han canviat, de família de 4 membres vàrem passar a ser 3, i ara un fill independitzat i l’altre a punt de fer-ho, sols quedo jo i les amigues.

A par d’això, des de ben petita m’agraden tot tipus d’habitatges, fins hi tot segueixo la moda de les mini cases, i dins d’aquesta moda penso en les caravanes més petites, no diré mini perquè aquestes son les teardrop, de les quals ja hi vaig parlar.

Dins del grup de caravanes menors a 750kg. hi han forces models, jo us parlaré de les més xicotetes, però que hi pots ser dret dins.

Buenos días a todas y todos,

Hoy os quiero hablar de las caravanas pequeñas, las que se denominan menores de 750 kg., y en este ramo las más chicas.

Pensaréis que estoy obsesionada por las cosas pequeñas, algo si es cierto, en mi vida he reducido muchos objetos y creo que menos, es más. También mis circunstancias han cambiado, de familia de 4 miembros pasamos a ser 3, y ahora un hijo independizado y el otro a punto de hacerlo, sólo quedo yo y las amigas.

Obviando esto, desde pequeña me gustan todo tipo de viviendas, incluso sigo la moda de las mini casas, y dentro de esta moda pienso en las caravanas más pequeñas, no diré mini porque estas son las teardrop, de las que ya hablé.

Dentro del grupo de caravanas menor a 750kg. hay muchos modelos, yo os hablaré de las más chicas, pero en las que puedes estar de pie dentro.

Good morning to everyone,

Today I want to talk to you about the small caravans, those called under 750 kg., and in this field the smallest.

You will think that I am obsessed with small things, something if it is true, in my life I have reduced many objects and I think that less is more. My circumstances have also changed, from a family of 4 we become 3, and now one son has become independent and the other is about to do so, only me and my friends remain.

Obviating this, since I was little, I like all kinds of houses, I even follow the fashion of mini houses, and within this fashion I think of the smallest caravans, I will not say tiny because these are the teardrop, of which I already spoke.

Within the group of caravans less than 750kg. there are many models, I will tell you about the most minis, but that you can stand inside.

Comencem,

Empezamos,

I begin,

TAB 320

Aquesta caravana ja va aparèixer en el meu escrit anterior, crec que pertany més aquest grup per això la torno a incloure.

M’agrada moltíssim aquest model, te un disseny retro encantador, però amb els acabats actuals. Una distribució mínima i funcional, cuina, armari i menjador convertible en llit, suficient.

Esta caravana ya apareció en mi escrito anterior, creo que pertenece más este grupo por eso la vuelvo a incluir.

Me gusta muchísimo este modelo, tiene un diseño retro encantador, pero con los acabados actuales. Una distribución mínima y funcional, cocina, armario y comedor convertible en cama, suficiente.

This caravan already appeared in my previous post, I think this group belongs more, that is why I include it again.

I really like this model, it has a lovely retro design, but with the current finishes. A minimal and functional distribution, kitchen, wardrobe and dining room convertible into a bed, enough.

Tenen un altre model, TAB 420, que inclou bany, però no és tan xicoteta i no m’agrada tant.

Les podeu trobar en algun que altre distribuïdor nacional.

Tienen otro modelo, TAB 420, que incluye baño, pero no es tan mini y no me gusta tanto.

Las puedes encontrar en algún que otro distribuidor nacional.

They have another model, TAB 420, which includes a bathroom, but it’s not so mini and I don’t like it that much.

You can find them in some other national distributor.

BAMBINA

No les he vist físicament, però les trobo molt practiques, son econòmiques, en poc espai hi pots trobar més d’una distribució per escollir amb diferencia de preu petita. Estèticament no son de les meves preferides, tot hi que jo no descarto comprar-me una, l’encant li puc afegir jo.

Les trobareu en diferents colors, lo qual és engrescador davant del panorama blanc de la majoria. Falta saber si poden combinar una caravana blanca amb la porta i el bagul blau (color que tenen en el seu catàleg) tot és preguntar.

No las he visto físicamente, pero las encuentro muy prácticas, son económicas, en poco espacio puedes encontrar más de una distribución para escoger con una diferencia de precio muy pequeña. Estéticamente no son de mis preferidas, aunque no descarto comprarme una, el encanto lo puedo añadir yo.

Las encontrarás en diferentes colores, lo cual es alentador ante el panorama blanco de la mayoría. Falta saber si pueden combinar una caravana blanca con la puerta y el baúl azul (color que tienen en su catálogo) todo es preguntar.

I have not seen them physically, but I find them very practical, they are cheap, in a short space you can find more than one distribution to choose from, very small price difference. Aesthetically they are not my favorites, although I do not rule out buying one, the charm I can add.

You will find them in different colors, which is encouraging given the white picture of most. It remains to be seen if they can combine a white caravan with a blue door and trunk (the color they have in their catalog).

Les podeu trobar en més d’un distribuïdor nacional, no és complicat poder comprar-la.

Las puedes encontrar en más de un distribuidor nacional, no es complicado poder comprarla.

You can find them in more than one national distributor, it is not difficult to buy it.

MINI SILVER

Com veieu hi ha diferents estètiques per triar, i també distribucions que poden incloure poder dur una moto, practicitat en estat màxim, menjador, dormitori, garatge i fins hi tot pots tenir bany en un espai mini.

Como veis hay diferentes estéticas para elegir, y también distribuciones que pueden incluir poder llevar una moto, practicidad en estado máximo, comedor, dormitorio, garaje e incluso puedes tener baño en un espacio mini.

As you can see, there are different aesthetics to choose from, and also layouts that can include being able to carry a motorcycle, practiced in maximum condition, dining room, bedroom, garage and you can even have a bathroom in a mini space.

Les podreu adquirir fàcilment en el nostre entorn.

Las puede adquirir fácilmente en nuestro entorno.

You can easily acquire them in our environment.

GO-POD CARAVANA

Una cucada, això és dur al mínim del mínim una caravana, però tenir el més essencial, cuina, bany, menjador convertible, en un espai inimaginable, a més amb una estètica molt cuqui.

Una cucada, esto es llevar al mínimo del mínimo una caravana, pero a su vez tener lo más esencial, cocina, baño, comedor convertible, en un espacio inimaginable, además con una estética muy Cuqui.

A cute, this is taking a caravan to a minimum, but at the same time having the most essential, kitchen, bathroom, convertible dining room, in an unimaginable space, also with a very Cute aesthetic.

El problema és que son angleses i no les comercialitzen per aquí, hi vaig contactar fa un parell de mesos i per uns 700€ te les deixen a la porta de casa, també tens la opció d’anar-les a buscar a Portugal, inconvenient?, pot ser una aventura, tu decideixes. https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

El problema es que son inglesas y no las comercializan por aquí, les contacté hace un par de meses y por unos 700€ te las dejan en la puerta de casa, también tienes la opción de ir a buscarlas a Portugal, ¿inconveniente ?, puede ser una aventura, tú decides. https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

The problem is that they are English and they are not sold there, I contacted a couple of months ago and for about € 700 they leave them at the door of the house, you also have the option of going to look for Portugal, inconvenient? an adventure, you decide.https://www.go-pod.com/the-go-pod-micro-tourer-spanish.html

Mireu aquest vídeo:

Mirad este vídeo:

Watch this video:

ERIBA TOURING PUCK

Les Eriba Touring son un clàssic, i aquest model una de les de més culte per que les han deixat de fer.

Abans del bum de les camper i auto-caravanes la casa Hymer feia moltes distribucions a escollir, essent la Puck la més petita, ara fan 1 o 2 distribucions només.

Las Eriba Touring son un clásico, y este modelo un de las de más culto porque las han dejado de hacer.

Antes del bum de las camper y autocaravanas la casa Hymer hacía muchas distribuciones a elegir, siendo la Puck la más pequeña, ahora hacen 1 o 2 distribuciones solo.

The Eriba Touring are a classic, and this model is one of the most cultured because they have stopped making them.

Before the boom of the camper and motorhome, the Hymer house made many distributions to choose from, the Puck being the smallest.

Per mi tot un encant de caravana per la estètica vintage, per la distribució interior, per la historia i fiabilitat de la marca.

Una pena que no les podem comprar noves, però si les trobareu de segona ma, i si les reformeu tenen un gran valor.

Jo segueixo per Instagram una parella coreana que en te una molt cuqui i fan unes fotos genials, amb la pulcritud i bellesa orientals tan encisadora.

Para mí todo un encanto de caravana por la estética vintage, por la distribución interior, por la historia y fiabilidad de la marca.

Una pena que no las podemos comprar nuevas, pero si las encontrarás de segunda mano, y si las reformas tienen un gran valor.

Yo sigo por Instagram una pareja coreana que tiene una muy bonita y hacen unas fotos geniales, con la pulcritud y belleza orientales tan encantadora.

For me, a caravan charm for the vintage aesthetics, for the interior layout, for the history and reliability of the brand.

A pity that we cannot buy them new, but you will find them second-hand, and if the reforms have a great value.

I follow a Korean couple on Instagram who have a very beautiful one and they take great photos, with the oriental neatness and beauty so charming.

DISSENY PROPI, DISEÑO PROPIO, OWN

Fins hi tot m’he atrevit a fer un disseny de la meva caravana petita ideal, una idea un xic esbojarrada, però, no impossible, els que fan mini cases la podrien fer, de ben segur a un cost molt més elevat de les que existeixin al mercat pels costos de fabricació d’un producte únic i no fet en sèrie. Somiarem.

Incluso me he atrevido a hacer un diseño de mi caravana pequeña ideal, una idea un poco alocada, pero, no imposible, los que hacen mini casas la podrían hacer, seguro a un coste mucho más elevado de las que existan en el mercado por los costes de fabricación de un producto único y no hecho en serie. Soñaremos.

I have even dared to make a design of my ideal small caravan, a somewhat crazy idea, but, not impossible, those who make mini houses could do it, surely at a much higher cost than those that exist in the market for those manufacturing costs of a single product and not made in series. I will dream.

#accesorioscaravanas #tazaspersonalizadas #accesoriosautocaravanas #todocaravana #camisetaspersonalizadas #Granollers #caravanstore #teardrop #casacaravana #minicaravanas #verautocaravanas #caravanaremolque #leggins #naturaleza #camperconbaño #velerojuguete #comprarautocaravana #carpasdecamping #navegar #barcosveleromadera #articuloscamping #envelero #veleroinchable #velerosartesanales #mar #camping #barcovelero #mujer #emprendedora

Publicado por dissenysostenible

Sóc una dona creativa, molt emprenedora, vital, alegre i sempre amb ganes d'aprendre.

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: